Tennis-padelschool Torres 

lesreglement 2024

 Algemeen 

Artikel 1. 

Als u inschrijft voor tennislessen bij Tennis-padelschool Torres, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven; 

 

Artikel 2. 

 •    De trainer heeft na ieder lesuur (55 min) 10 minuten tijd voor diner, overleg met spelers/ouders, bijhouden administratie. Gedurende deze 10 minuten heeft de cursist de beschikking over een baan. 

•    De trainer heeft na ieder ¾ lesuur (45 min) 5 minuten tijd voor: diner, overleg met 

spelers/ouders, bijhouden administratie. Gedurende deze 5 minuten heeft de cursist de beschikking over een baan. 

 

Artikel 3. 

Het lesgeld dient binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Wanneer er een tweede herinnering gemaakt moet worden, worden administratiekosten (€ 5,00 per herinnering) bij de cursist in rekening gebracht. 

 

Artikel 4. 

Indien tennislessen uitvallen wegens weersomstandigheden worden groepslessen; 

a) Eerste groepsles wordt niet ingehaald. De tweede wel, de derde niet enz. 
Maximaal 3 uitval lessen. (Wanneer het niet mogelijk is in te halen, zal dit verrekend worden met het nieuwe seizoen) 

b) Privé lessers krijgen gegarandeerd alle lessen. (tenzij niet tijdig afgemeld, zie artikel 9

 

Artikel 5. 

Een door weersomstandigheden afgebroken tennisles die voor 30% gegeven is, wordt als gegeven beschouwd. 

 

Artikel 6. 

Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainingen worden ingehaald. Wanneer er geen geschikte tijd/dag/datum gevonden wordt voor de hele groep, dan wordt de les gegeven wanneer de meerderheid aanwezig kan zijn. 

 

Artikel 7. 

Tennis-padelschool Torres is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen tijdens de les en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten. 

  

Artikel 8. 

Alle informatie over les duur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Tennis-padelschool Torres Lesreglement versie 2023. 

 

Privéles 

Artikel 9. 

Trainingen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist dienen 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, wordt het lesgeld in rekening gebracht en de les als gegeven beschouwd. 

Groepsles 

Artikel 10. 

Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. De cursist kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de cursist aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de cursist. In overleg kan hier met instemming van de trainer wel toe worden overgegaan. 

 

Artikel 11. 

Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen. 

 

Artikel 12. 

Tennis-padelschool Torres kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk altijd tot deze groepsgrootte kan komen. Bij één speler meer of minder in uw groep zal geen contact met u worden opgenomen. De kosten zijn evenredig aan het aantal spelers dat in uw groep traint. Bij meer dan één speler verschil neemt Tennis-padelschool Torres contact met u op en zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing. Tennis-padelschool Torres zal niet het financiële verlies van het aantal cursisten in een groep compenseren. 

 

COVID-19 

Artikel 13. 

Tennis-padelschool Torres behoudt zich het recht, om de tennisser bij “verdachte” omstandigheden te verwijderen uit de les en de toegang te ontzeggen. 

 

Tennis-padelschool Torres heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren